Persondata

 

Som kunde hos Omsorgspleje ApS har vi kun brug for enkelte persondata om dig, for at kunne oprette dig i virksomhedens faktureringssystem.

Vi skal bruge dit navn, adresse, telefonnr. og evt. e-mailadresse, for at kunne sende faktura elektronisk til dig. Vi har ikke behov for cpr.nr. og vi vil derfor heller ikke bede dig om at oplyse det.

Der vil i den periode du er kunde hos os, ikke blive indsamlet eller registreret yderligere persondata om dig, udover fra dine fakturaer med de data de generer. De persondata vi opbevarer om dig, er derfor udelukkende kun de persondata, vi har fået af dig.

Vi deler kun dine persondata, udover med virksomhedens medarbejdere, med virksomhedens leverandør af faktureringssystem samt virksomhedens revisor. Vi har indgået en persondata behandleraftale med begge virksomheder, som sikrer overholdelse af EU databeskyttelses forordningen, GDPR.

Vores hjemmeside anvendes udelukkende som informationskilde til nye og eksisterende kunder. Der anvendes i virksomheden ikke data som besøgende på hjemmesiden afgiver ved deres besøg.

Ingen persondata videresælges og din oplyste e-mailadresse vil kun blive anvendt til skriftlig kommunikation mellem dig og virksomheden.

Fritvalgsleverandør:

Omsorgspleje ApS er godkendt fritvalgsleverandør i Vordingborg kommune pr. 1. november 2020. Er du kunde hos os via fritvalgsordningen i kommunen, anvender vi samme persondata som den kommunale hjemmepleje. Det betyder, at du ikke oprettes i vores it-systemer, men at vi har direkte adgang til dine persondata, som er samlet i kommunens it-system. Dog naturligvis begrænset til udelukkende de data, som er nødvendige for, at kunne løse personlig pleje og/eller praktisk hjælp for dig.

Vi har dokumentationspligt over for kommunen, hvilket betyder at vi er forpligtet til, som den kommunale hjemmepleje, at dokumentere faglige observationer.

Dine rettigheder til indsigt, følger gældende regler og fås ved anmodning om aktindsigt til kommunen.

Fakturering sker direkte til kommunen, i forhold til de ydelser du er visiteret til, og du har derfor ikke noget økonomisk mellemværende med os. 

Hvis dit kundeforhold med os ophører, lukkes virksomhedens adgang til dine persondata igen.

Som kunde via fritvalgsordningen har du mulighed for, at tilkøbe ekstra hjælp, det kunne f.eks. være ekstra rengøring, hovedrengøring, hjælp til indkøb, ledsagelse på en gåtur eller hjælp til et ekstra bad. Hvis du gør brug af denne mulighed, vil du blive oprettet i vores faktureringssystem, da du vil modtage en faktura på den hjælp som du selv har valgt, og som derfor ikke er med i din visitation fra kommunen.

Der vil, i den periode du er kunde hos os, ikke blive indsamlet eller registreret yderligere persondata om dig i vores it-systemer, udover fra dine fakturaer med de data de generer.

Vi deler kun dine persondata, udover med virksomhedens medarbejdere, med virksomhedens leverandør af faktureringssystem, samt virksomhedens revisor. Vi har indgået en persondata behandleraftale med begge virksomheder, som sikrer overholdelse af EU databeskyttelses forordningen, GDPR.

Vores hjemmeside anvendes udelukkende som informationskilde til nye og eksisterende kunder. Der anvendes i virksomheden ikke data som besøgende på hjemmesiden afgiver ved deres besøg.

Ingen persondata videresælges og din oplyste e-mailadresse vil kun blive anvendt til skriftlig kommunikation mellem dig og virksomheden.

For yderligere information henvises til datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk, hvor du kan læse meget mere om de registreredes rettigheder.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, via mail, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller, hvis vi på anden måde kan hjælpe dig med information til at få de oplysninger, du ønsker.