Rengøring og anden praktisk hjælp til f.eks.:
 • Støvsugning
 • Gulvvask
 • Tørre støv af
 • Afvaskning af køkken og badeværelse
 • Tøjvask
 • Ernæring
 • Rede seng
 • Tømme skraldespand, tømme postkasse, opvask
Ovenstående er blot nogle eksempler på opgaver, du kan have i din visitation fra kommunen, derudover har du mulighed for at tilkøbe de opgaver, der for dig også kan være vigtige, som f.eks.:
 • Hovedrengøring, indeholdende de opgaver du ønsker
 • Ledsagelse på gåture, til læge, indkøb eller andet du måtte have behov og ønsker om
 • Indkøb, hvor vi handler dine indkøb for dig i den butik, du ønsker
 • Oprydning og rengøring efter husdyr
 • Støvsugning af bøger, pudsning af sølvtøj eller andre opgaver, som er vigtige for dig 
Du er altid velkommen til at spørge os om opgaver, som er vigtige for dig,
også dem som ikke står her.

Gratis

Du har en visitation fra kommunen og har valgt omsorgspleje som leverandør. Vi kommer og hjælper dig med de opgaver, du er visiteret til. Vi afregner med kommunen og du får ingen regning fra os.

Egen betaling

Du ønsker rengøringshjælp eller hjælp til andre praktiske opgaver og bestemmer selv, hvilke opgaver du vil have løst og betaler selv regningen, du får fra os.
Priser:
 • Timepris: 400 kr. på hverdage mellem kl. 07-17. 
 • Timepris: 500 kr. aften 17-07, i weekend og på helligdage.
 • Fakturagebyr: 35 kr. 
Hos os er alle priser oplyst og der kommer ikke yderligere gebyr. 

Timeprisen er incl. moms, servicebil, og overenskomst løn til alle medarbejdere i vores team.Både og

Du har en visitation fra kommunen, men ønsker hjælp til yderligere opgaver, eller opgaverne løst oftere end visitationen giver mulighed for. Du modtager kun regning fra os for de opgaver, vi løser udover din visitation. Opgaverne fra din visitation afregner vi med kommunen.