Personlig pleje, støtte og hjælp til f.eks.:
 • Af- og påklædning 
 • Bad
 • Toiletbesøg
 • Øvre/nedre toilette
 • Tandbørstning
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Vending/lejring/forflytning
 • Frisering, barbering, make-up
Ovenstående er blot nogle eksempler på opgaver, du kan være bevilget hjælp til i din visitation fra kommunen, derudover har du mulighed for at tilkøbe de opgaver, der for dig også kan være vigtige som f.eks.:
 • Ledsagelse til lægebesøg, tandlægebesøg eller ambulante behandlinger
 • Opgaver fra din visitation som du ønsker løst oftere end visitationen giver mulighed for 
 • Oprulning af hår eller andre opgaver, som er vigtige for dig
Du er altid velkommen til at spørge os om opgaver, som er vigtige for dig,
også dem som ikke står her.

Gratis

Du har en visitation fra kommunen og har valgt Omsorgspleje som leverandør. Vi kommer og hjælper dig med de opgaver, du er visiteret til. Vi afregner med kommunen og du får ingen regning fra os. 


Egen betaling

Du har brug for hjælp til personlig pleje og ønsker selv at bestemme, hvilke opgaver du vil have løst og betaler selv regningen, du får fra os.
Priser:
 • Timepris: 425 kr. på hverdage mellem kl. 07-17.
 • Timepris: 550 kr. aften 17-07, i weekend og på helligdage.
 • Fakturagebyr: 35 kr.
Hos os er alle priser oplyst og der kommer ikke yderligere gebyr.

Timeprisen er incl. moms, servicebil, og overenskomst løn til alle medarbejdere i vores team.Både og

Du har en visitation fra kommunen, men ønsker hjælp til yderligere opgaver eller opgaverne løst oftere end visitationen giver mulighed for, f.eks. et ekstra bad. Du modtager kun regning fra os for de opgaver, vi løser udover din visitation. Opgaverne fra din visitation afregner vi med kommunen.